خبرها

گزارش تصویری از مسابقات لیگ برتر هاکی آقایان سال 99

گزارش تصویری از مسابقات لیگ برتر هاکی آقایان سال 99

گزارش تصویری از مراحل ضدعفونی و انجام کلیه اقدامات بهداشتی از جمله تست پی سی آر و توزیع لوازم بهداشتی

گزارش تصویری از مراحل ضدعفونی و انجام کلیه اقدامات بهداشتی از جمله تست پی سی آر و توزیع لوازم بهداشتی

گزارش تصویری از اختتامیه لیگ برتر هاکی آقایان یادواره شهید سپهبد سردار سلیمانی

گزارش تصویری از اختتامیه لیگ برتر هاکی آقایان 99 یادواره شهید سپهبد سردار سلیمانی

گزارش تصویری ضد عفونی ،گند زدایی و در نهایت پلمپ سالن جهت برگزاری لیگ برتر هاکی همچنین مشخص کردن صندلی ها با ضربدر قرمز برای فاصله گذاری بازیکنان تیم.

گزارش تصویری ضد عفونی ،گند زدایی و در نهایت پلمپ سالن جهت برگزاری لیگ برتر هاکی همچنین مشخص کردن صندلی ها با ضربدر قرمز برای فاصله گذاری بازیکنان تیم.

گزارش تصویری ضد عفونی اتاق داوران مسابقات لیگ برتر هاکی و انجام تست کرونا در محل هتل با حضور نماینده پزشکی ورزشی

گزارش تصویری ضد عفونی اتاق داوران مسابقات لیگ برتر هاکی و انجام تست کرونا در محل هتل با حضور نماینده پزشکی ورزشی

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هاکی سال 1399

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون هاکی هفتم مهرماه سال 1399