آذربایجان شرقی

کلاس داوری درجه 3 هاکی برگزار می شود

کلاس داوری درجه 3 هاکی ویژه آقایان و بانوان برگزار می شود

کلاس مربیگری درجه۳ در تبریز برگزار شد

کلاس مربیگری درجه ۳ ویژه اساتید و دانشجویان در تبریز برگزار شد

آغاز کلاس مربیگری درجه سه هاکی ویژه دبیران آموزش و پرورش

کلاس های مربیگری درجه سه هاکی ویژه دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز آغاز گردید

میرمعصوم سهرابی رئیس هیات هاکی آذربایجان‌شرقی شد

مجمع انتخاباتی هیات هاکی آذربایجان‌شرقی برگزار و میرمعصوم سهرابی به مدت چهار سال دیگر به عنوان رییس این هیات ورزشی انتخاب شد.