گلستان

مهدی احمدی با کسب ۱۱ رای اعضا مجمع برای مدت ۴سال رییس هیئت هاکی استان گلستان شد.

مهدی احمدی در انتخابات هیئت هاکی استان گلستان در رقابت با آقای حسین طاهری راد با کسب ۱۱ رای از ۱۹ رای پیروز انتخابات شد و آقای طاهری راد ۸ رای را به خود اختصاص داد.