ساسان قدیمی

رئیس کمیته روابط عمومی ( مدیر روابط عمومی)

محمد ستاری

رئیس کمیته استان ها و مدیر IT

محسن پاسبان

رئیس کمیته آموزش

رجب نورانی

رئیس کمیته مربیان

علی بختیاری

رئیس کمیته همگانی و رئیس کمیته استعدادیابی

نوروز حیدری

رئیس کمیته پیشکسوتان

حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه

رئیس کمیته فرهنگی

حسن یاری نیا

رئیس کمیته داوران

امیرحسین فائقی

رئیس کمیته روابط بین الملل

علیرضا جهانگیری

رئیس کمیته انضباطی

احمد بنازاده

رئیس کمیته حقوقی

مرتضی پور مسرور

رئیس کمیته روستایی و عشایری

مجتبی یزدانی

رئیس کمیته هاکی ساحلی

معصومه شجاعی

رئیس کمیته بانوان

کامران کتال

رئیس کمیته نظارت

سیامک البرز

مشاور اجرایی رئیس فدراسیون

امیر میرزایی

رئیس کمیته مدارس