خراسان جنوبی

غلامرضا سعیدی رئیس هیئت هاکی خراسان جنوبی شد.

مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی صبح امروز در محل هتل جهانگردی بیرجند برگزار شد.