تماس با ما

 تهران- خیابان سئول شمالی -خیابان نمایشگاه- مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب - فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران

تلفن : 26216221
       26216264

 ایمیل : info@hockeyfed.ir