آذربايجان غربي

تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر هاکی کشور تست کرونا میدهند.

گزارشی تصویری از انجام تست کرونا از تیم هاکی "سولدوز" نماینده استان آذربایجان غربی جهت اعزام به مسابقات لیگ برتر هاکی کشور یادبود سردار سلیمانی