خوزستان

واگذاری سالن اختصاصی هاکی در اهواز

واگذاری سالن اختصاصی هاکی در اهواز و آماده سازی زیرساخت های لازم برای آغاز هاکی روی چمن

با حضور دکتر جمشید تقی‌زاده معاون وزیر و دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، دفتر جدید هیات هاکی استان خوزستان افتتاح شد.

با حضور دکتر جمشید تقی‌زاده معاون وزیر و دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، دفتر جدید هیات هاکی استان خوزستان افتتاح شد.

برگزاری وبینار ارزشمند آشنایی و استعدادیابی رشته مفرح هاکی در خوزستان

برگزاری وبینار آشنایی و استعدادیابی رشته مفرح هاکی در خوزستان