البرز

دکتر محمد ملکی رئیس جدید هیات هاکی البرز شد.

با برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان البرز: محمد ملکی رئیس جدید این هیات شد.