خبرها

انتصاب جدید در فدراسیون هاکی: مهندس حسن یاری نیا سرپرست کمیته داوران فدراسیون هاکی

مهندس حسن یاری نیا سرپرست کمیته داوران فدراسیون هاکی شد.

برگزاری وبینار گام دوم انقلاب توسط فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران

برگزاری وبینار گام دوم انقلاب با سخنرانی دکتر سیدیعقوب زراعت کیش مشاور عالی فرهنگی فدراسیون هاکی

برای اولین بار در تاریخ ورزش هاکی کشور: شروع فعالیت انجمن های هاکی دانش آموزی سراسر ایران

برای اولین بار در تاریخ ورزش هاکی کشور: شروع فعالیت انجمن های هاکی دانش آموزی سراسر ایران