تاریخچه

تاریخچه هاکی:

ورزش هاكي يكي از قديمي ترين بازيهاي اجتماعي است كه با چوب و توپ در جهان متداول است و طبق شواهد و مدارك موجود عده اي پيدايش آن را از غرب دانسته اند.

ولي با پيدايش كتيبه اي در مصر كه حدود 5 هزار سال قبل از ميلاد مسيح مي باشد نشان مي دهد مصريان باستان با چوبهاي سركج و خميده در انتها ، به توپ ضربه مي زدند و همچنين شواهد ديگري در دست مي باشد كه پيش از مصريان ، اصل اين ورزش از ايران باستان شكل گرفته است. اين بازي با توپ و چوب به دو صورت انجام مي گيرد. شكل اصلي و اوليه آن، هاكي بصورت امروزي است و نوع اشرافي و يا نظامي آن بوسيله اسب انجام مي شود كه چوگان نام دارد.


بازي هاكي در دنيا به چهار شكل انجام مي گيرد:
1- هاكي چمني
 2- هاكي سالني
 3- هاكي روي يخ
 4- هاكي اسكيت
در ايران در دو بخش هاكي چمني و سالني فعاليت بيشتري انجام مي گيرد.

تاسيس فدراسيون هاكي

اولين فدراسيون هاكي در ايران بطور رسمي همزمان با مسابقات آسيايي، در سال 1351 تاسيس گرديد.يكي از عللي كه باعث ايجاد اين فدراسيون گرديد حضور ورزش هاكي در اين دوره از مسابقات بود و ايران نمي توانست بدون داشتن  فدراسيون در اين مسابقات شركت نمايد. پس از تاسيس فدراسيون هاكي ، اولين تيم هاكي ايران از بين 18 نفر از تبعه كشورهاي هلند، آلمان،هند ، پاكستان كه در ايران زندگي مي كردند تشكيل و زير نظر آقاي خداداد جاماسپيان تمرينات خود را در استاديوم شهيد شيرودي ( امجديه سابق ) شروع كردند. اولين مربي ايراني آقاي خداداد جاماسپيان بودند كه ايشان آشنايي كاملي با قوانين و مقررات هاكي داشتند. بر همين اساس اولين دوره كلاس آموزش هاكي زير نظر ايشان در تابستان 1350 در تهران و با حضور چند تن از افراد شركت كننده برگزار گرديد. محل برگزاري كلاس استاديوم شهيد كشوري(داووديه سابق) بود.

مسابقات داخلي

اولين مسابقه رسمي هاكي در تهران بين تيم ايران و تيم اتباع خارجي ساكن تهران در سالن سرپوشيده هفتم تير با حضور رئيس سازمان تربيت بدني ،دبير كل كميته ملي المپيك ايران و عده اي از شخصيتهاي مملكتي برگزار گردد. ضمناً حضور دانشجويان تربيت بدني (مدرسه عالي ورزش ) در اين مسابقات چشمگير بود. انجام اولين مسابقه هاكي در ايران در آن سالها از اهميت ويژه اي برخوردار بود و خبر آن در روزنامه هاي ورزشي و خبري آن زمان به چاپ رسيد.

 از جمله در روزنامه كيهان ورزشي شرح مفصلي درباره اين مسابقه تحت عنوان « براي ثبت در تاريخ ورزش » همراه عكس از اين مسابقه به چاپ رسيد. موفقيت اين مسابقه و انعكاس آن در روزنامه ها باعث گرديد كه تعداد زيادي از معلمين ورزش و علاقمند به اين رشته به يادگيري اين ورزش روي آوردند. بر همين اساس اولين دوره كلاس مربيگري هاكي ويژه معلمين ورزش در تهران تشكيل شد كه پس از پايان دوره به كليه شركت كنندگان گواهي اعطاء گرديد. پس از برگزاري اين كلاس در تهران دوره هاي مشابه در ساير استانهاي ايران برگزار شد. همزمان با اجراي كلاسها و برگزاري مسابقات هاكي در ايران و همچنين مراتب تاسيس فدراسيون هاكي در ايران و گزارشي از عملكرد فدراسيون هاكي ايران به فدراسيون بين المللي هاكي كه رياست آن آقاي رينه فرانك بر عهده داشتند رسماً اطلاع داده شد. رئيس فدراسيون بين المللي هاكي پس از دريافت گزارش ضمن تبريك ، اظهار داشتند : "براي من جاي بسي خرسندي است كه فدراسيون هاكي ايران در وطن خودش تاسيس شده و در اين مدت كوتاه چنين پيشرفتهايي داشته است" و ايشان براي مشاهده اين پيشرفت ها از نزديك به تهران سفر كردند و در مدت دو روزي كه در تهران بودند از فعاليتهاي فدراسيون اطلاعات جامعي را بدست آوردند و از آقاي پرفسور جاويد دعوت كردند تا در جلسه هيئت 

رئيسه كميته بين المللي هاكي كه در كشور هلند برگزار مي گرددحضور يابند شايد بتوان موفقيت هاي تيم ملي هاكي در سالهاي 1387 تا 1389 و نيز حضور در مسابقات جام جهاني 2011 لهستان به عنوان تنها نماينده قاره آسيا را در تاريخچه هاكي ذكر كرد.

عضويت فدراسيون هاكي

بدين ترتيب فدراسيون هاكي به عضويت فدراسيون بين المللي هاكي در آمد كه پس از اطلاع به فدراسيون هاكي آسيا، فدراسيون ايران آمادگي خود را جهت حضور در مسابقات ورزشي هاكي آسيا اعلام نمودند كه براي آماده نمودن تيم ايران در مسابقات و پس از داير كردن دوره هاي مربيگري در سطح بين المللي يك مربي به نام آقاي ديك اكبرت هلندي كه مورد تاييد فدراسيون بين المللي هاكي بود به تهران دعوت و مشغول بكار شد .اولين تيم ملي هاكي از ميان تيمهاي مختلفي كه در تهران و استانهاي كشور بود به مدت يك هفته در سال 1352 تشكيل گرديد.

هاكي بانوان

بعد از تاسيس مدرسه عالي ورزش در ايران ، براي دانشجويان رشته تربيت بدني در دانشگاه ، واحد تخصص هاكي بصورت اجباري ايجاد گرديد. پس فعاليت بانوان در اين رشته ، و علاقمندي بانوان ، اولين دوره مسابقات هاكي بانوان با حضور 5 تيم در سال 1353 در زمين شماره 2 استاديوم شهيد شيرودي (امجديه سابق ) برگزار گرديد.كه دانشجويان مدرسه عالي ورزش توانستند مقام اول اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.فعاليت هاكي بانوان تا سال 1356 ادامه داشت كه سپس اين واحد در دانشگاه حذف گرديدو از آن به بعد فعاليتي براي بانوان در اين رشته انجام نگرفت. در سال 1374 اولين دوره كلاس مربيگري هاكي ويژه دانشجويان فارغ التحصيل رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم-دانشكده تربيت بدني از سوي حوزه معاونت ورزش بانوان برگزار گرديد و در پايان به شركت كنندگان كارت مربيگري درجه 3 اعطاء گرديد. پس از دوره مربيگري هاكي مربيان به چند استان اعزام و چهار استان توانستند فعاليت اين رشته را داشته باشند.با توجه به تلاش مسئولين در اداره ورزش بانوان كشور و حمايت رئيس فدراسيون هاكي عملاً از سال 1380اولين انجمن هاكي بانوان كشور در حوزه معاونت ورزش بانوان تاسيس گرديد.انجمن هاكي بانوان در طي 5 سال توانست تعداد آمار ورزشكاران ، مربيان ،داوران ، هيئتهاي استانهاي سراسر كشور را افزايش دهد كه آمار ذيل نشان دهنده فعاليت انجمن هاكي بانوان كشور در حوزه معاونت ورزش بانوان تاسيس گرديد

 

از سال 1381 در سازمان تربيت بدني طرح سند راهبردي نظام جامع ورزش كشور مطرح گرديدو اين طرح گام عمده و آغازين براي سامان و سازمان دادن به تلاشهاي گسترده و گوناگون در پهنه ورزش كشور شد. طرح جامع تربيت بدني و ورزش كشور باب جديدي بر روي ابعاد مختلف ورزش كشور گشود. طرح مذكور چشم اندازي روشن در حيطه هاي مختلف ورزش كشور از جمله ورزش قهرماني ،حرفه اي ،همگاني و پرورشي را ارائه و توسعه ورزش كشور را هدفمند ، هماهنگ و منسجم نموده است.آنچه كه در مجموعه نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در مولفه هاي ورزش قهرماني ، حرفه اي ،،همگاني و پرورشي به آن پرداخته شده است . تفكيكي بين مردان و زنان صورت نگرفته و كل افراد جامعه را با اصل دسترسي عادلانه مخاطب قرار داده است.
طرح ادغام انجمن ها و فدراسيونهاي ورزشي در راستاي تحقق اصول مذكور در جهت توسعه ورزش بانوان صورت پذيرفت و در سال 1383 اين طرح به مرحله اجراء در آمد كه روساي انجمن هاي ورزشي به عنوان نايب رئيس فدراسيون انتخاب شدند.
 

تيم‌های برتر ليگ برتر هاكی داخل سالن (سالنی) آقایان ايران:
 

♦️اولين دوره (28 ارديبهشت 1384):
 1- سمنان 2- لرستان 3- همدان 4- گلستان

♦️دومين دوره (29 شهريور 1385):
 1- همدان 2- لرستان 3- سمنان 4- گلستان

♦️سومين دوره (4 خرداد 1387):
 1- کهگیلویه و بویراحمد 2- آذربايجان غربی 3- ايلام 4- سمنان

♦️چهارمين دوره (26 آبان 1388):
 1- تهران 2- کهگیلویه و بویراحمد 3- همدان 4- كرمانشاه

♦️پنجمين دوره (4 آبان 1389):
 1- کهگیلویه و بویراحمد 2- سمنان 3- كرمانشاه 4- مرکزی

♦️ششمين دوره (16 اسفند 1390):
1- کهگیلویه و بویراحمد 2- آذربايجان غربی 3- مرکزی 4- گلستان

♦️هفتين دوره (24 بهمن 1391):
1- کهگیلویه و بویراحمد 2- آذربايجان غربی 3- مرکزی 4- لرستان

♦️هشتمین دوره (يكم آذر 1393):
 1- مرکزی 2- کهگیلویه و بویراحمد 3- سمنان 4- آذربایجان شرقی

♦️نهمین دوره (۱۸ اسفند ۱۳۹۴):
۱- مرکزی ۲- کهگیلویه و بویراحمد ۳- آذربايجان غربی ۴- سمنان ۵- لرستان

♦️دهمین دوره (۱۵ بهمن ۱۳۹۵):
۱- سمنان ۲- مرکزی ۳- همدان و آذربايجان غربی

♦️یازدهمین دوره (۱۳ اسفند ۱۳۹۷):
۱- مرکزی ۲- لرستان ۳- تهران و سمنان

♦️دوازدهمین دوره (۱۷ اسفند ۱۳۹۹):
۱- ایلام ۲- گلستان ۳- آذربایجان شرقی و کرمانشاه


🛑🏒 پرافتخارترین تیم‌های لیگ برتر:
🔹کهگیلویه و بویراحمد ۷ مقام (۴ قهرمانی و ۳ نایب‌قهرمانی)
🔹مرکزی ۶ مقام (۳ قهرمانی، یک نایب‌قهرمانی و ۲ سومی)
🔹سمنان ۶ مقام (۲ قهرمانی، یک نایب‌قهرمانی و ۳ سومی)
🔹آذربایجان غربی ۵ مقام (۳ نایب‌قهرمانی و ۲ سومی)
🔹همدان ۴ مقام (یک قهرمانی و ۳ سومی)
🔹لرستان ۳ مقام (۳ نایب‌قهرمانی)
🔹تهران ۲ مقام (یک قهرمانی و یک سومی)
🔹ایلام ۲ مقام (یک قهرمانی و یک سومی)
🔹گلستان یک مقام (یک نایب‌قهرمانی)
🔹کرمانشاه ۲ مقام (۲ سومی)
🔹آذربایجان شرقی یک مقام (یک سومی)