خبرها

با حضور دکتر جمشید تقی‌زاده معاون وزیر و دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، دفتر جدید هیات هاکی استان خوزستان افتتاح شد.

با حضور دکتر جمشید تقی‌زاده معاون وزیر و دکتر افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، دفتر جدید هیات هاکی استان خوزستان افتتاح شد.

مقاله پژوهشی بررسی ویژگیهای آمادگی جسمانی و ترکیب‏ بدنی تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران به چاپ رسید.

برای اولین بار در مجله مطالعات كاربردي تندرستی فیزیولوژی ورزشی به چاپ رسید: ‎بررسی ویژگی های آمادگی جسمانی و ترکیب‏ بدنی تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران

مرتضی یحیی پور رییس جدید هیات هاکی گیلان شد.

مرتضی یحیی پور رییس جدید هیات هاکی گیلان