1402/07/11

برگزاری مسابقات هاکی در آخرین روز سال ۱۳۹۹

برگزاری مسابقات هاکی در آخرین روز سال ۱۳۹۹ به مناسبت اعیاد شعبانیه

به مناسبت اعیاد شعبانیه  در اخرین روز سال مسابقه دوستانه بین تیمهای هیات هاکی شیراز و هیات هاکی فیروزاباد  به میزبانی فیروزاباد برگزار شد