1402/07/11

شهرداری کرمانشاه و هلدینگ مانی خالق ایرانیان آذربایجان شرقی مقام سوم مشترک

تیم های شهرداری کرمانشاه و هلدینگ مانی خالق ایرانیان آذربایجان شرقی مقام سوم مشترک را کسب کردند.

لیگ برتر هاکی آقایان باشگاههای کشور
جام خلیج همیشه فارس یادواره سردار دلها شهید«حاج قاسم سلیمانی»
 شهرداری کرمانشاه و هلدینگ مانی خالق ایرانیان آذربایجان شرقی مقام سوم مشترک
تیمهای شهرداری کرمانشاه و هلدینگ مانی خالق ایرانیان آذربایجان شرقی سوم مشترک لیگ برتر معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون، 《دیدار رده بندی دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر بین تیمهای شهرداری کرمانشاه و مانی خالق ایرانیان تبریز آذربایجان شرقی با توجه به رشد و توسعه هاکی در بخش اسپانسری باشگاهها با تصمیم سرپرست کل مسابقات لغو و هر دو تیم مقام مشترک سوم مسابقات را کسب نمودند. امید است که در آینده نزدیک دیگر تیمهای شرکت کننده از طرف هیاتهای استانی نسبت به جذب اسپانسر اقدامات لازم را پیگیری نمایند. و من الله التوفیق
بهروز گردان- سرپرست کل مسابقات لیگ برتر دوازدهم هاکی مردان ایران》