1402/07/11

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ هاکی در استان اردبیل

دوره مربیگری درجه ۳ هاکی در استان اردبیل و شهرستان خلخال برگزار شد

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳ هاکی برای اولین بار در شهرستان خلخال استان اردبیل به پایان رسید.
گفتنی است این دوره با مدرسی جناب آقای قیاسیان  و حضور ۲۱ نفر از ورزشکاران شهرستان خلخال انجام گرفت