1402/07/11

گزارش تصویری برگزاری دوره مربیگری

برگزاری دوره مربیگری هاکی در استان یزد

گزارش تصویری چهارمین روز دوره مربیگری هاکی در سالن ورزشی ولایت دانشگاه آزاد اسلامی یزد با حضور دکتر آفرینش نماینده محترم فدراسیون