1402/07/04

کارگاه  توجیهی مهارت های روانی داوری هاکی برگزار شد

 کارگاه توجیهی مهارت های روانی و فاکتور های ذهنی تاثیرگذار بر عملکرد داوران رشته ورزشی هاکی برگزار شد

در هفته اول اسفند ۹۹  کارگاه توجیهی مهارت های روانی و فاکتور های ذهنی تاثیرگذار بر عملکرد داوران رشته ورزشی  هاکی، توسط سرپرست کمیته داوران فدراسیون هاکی بصورت آنلاین برگزار گردید.


از آنجائیکه داوران همانند بازیکنان و مربیان تحت تاثیر هیجانات و فشار ها و عوامل روانی می باشند، لذا کنترل  هیجانات و عوامل روانی در عین ظرافت یکی از مهمترین جنبه های قضاوت در ورزش  است.
به منظور ارتقاء توانمندی داوران در قضاوت یکنواخت و  تصمیم گیری سریع و دقیق، در این کارگاه شرکت کنندگان با مباحث واژگان کلامی، نیازهای روانی برای داور برای قضاوت همسان، اعتماد به نفس و روانشناسی داوری به بحث و تبادل اطلاعات پرداختند.