1402/12/11

جهرم میزبان دومین اردوی تیم ملی امید هاکی چمنی کشور آمادگی جهت کسب سهمیه جهانی

جهرم میزبان دومین اردوی تیم ملی امید هاکی چمنی کشور آمادگی جهت کسب سهمیه جهانی


به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ،دومین اردوی تیم ملی امید هاکی چمنی کشورمان در استان فارس شهرستان جهرم مرکز کمپ تیم های ملی هاکی جنوب کشور برگزار میشود. در این اردو که از تاریخ ۸ لغایت۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد ،تعداد ۳۲ ورزشکار از ۱۳ استان زیر نظر سرمربی مسعود بهلولی  ،محمد مهدی ملک احمدی مدیر تیم ،احسان یوسفوند مربی ، محمد رضا شهسواری فرد سرپرست و دکتر شعبانی سرپرست کل تمرینات خود را جهت آمادگی برای مسابقات آسیایی هاکی چمنی کسب سهمیه جام جهانی آماده میکنند.