1402/07/04

دکتر جهانگیری به سمت سرپرستی کمیته انضباطی فدراسیون هاکی منصوب شد

با حکم دکتر قدیمی، رئیس فدارسیون هاکی، دکتر علیرضا جهانگیری به سمت سرپرستی کمیته انضباطی فدراسیون هاکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، با حکم دکتر بهرام قدیمی، ریاست فدراسیون هاکی دکتر علیرضا جهانگیری به سرپرستی کمیته انضباطی فدراسیون هاکی منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیری

با سلام

احتراما نظر به تجربه و تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان " سرپرست کمیته انضباطی"  این فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با نصب العین قرار دادن شرع مقدس السلام و با بهره مندی از تمامی توان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

بهرام قدیمی

رئیس فدراسیون هاکی