1402/07/08

توسعه ورزش هاکی در کشور

دکتر بهرام قدیمی کرسی ریاست هاکی داخل سالن آسیا را بدست آورد

دکتر بهرام قدیمی رییس فدراسیون هاکی کشورمان به دعوت کنفدراسیون هاکی آسیا به عمان سفر کرده است که در این دیدار دکتر طیب اکرم دبیرکل فدراسیون هاکی آسیا به نمایندگی از هیات رییسه فدراسیون هاکی آسیا ، کرسی هاکی داخل سالن قاره آسیا را از کمیته به ریاست ارتقا داد و بدین ترتیب دکتر بهرام قدیمی کرسی ریاست هاکی داخل سالن آسیا را بدست آورد. 
پیش از این ایشان رییس کمیته هاکی داخل سالن آسیا را برعهده داشت .
همچنین در این دیدار مجوز آکادمی تخصصی بین المللی هاکی از سوى كنفدراسيون هاکی آسيا به ايران واگذار شد. در این دیدار همچنین با توجه به توسعه خوب ورزش هاکی در کشورمان ،چمن استاندارد بین المللی به ارزش  350 هزار دلار  به فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران اهدا شد .
منبع خبر : ساسان قدیمی