1403/05/02

رییس فدراسیون ها‌کی: یزد می‌تواند پایگاه اصلی ها‌کی ساحلی باشد

دکتر بهرام قدیمی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون ها‌کی اظهار داشت: به طور حتم انتخابات هیات ها‌کی استان یزد طبق اساسنامه و به صورت قانونی برگزار خواهد شد.
وی افزود:استان یزد یکی از استان‌هایی است که با توجه به شرایط آب و هوایی در ورزش‌های ساحلی یکی از قطب‌های اصلی کشور است و به طور حتم می تواند یکی از پایگاه های اصلی ها‌کی در بخش ساحلی باشد.
رییس فدراسیون ها‌کی خاطرنشان کرد: اولین آکادمی تخصصی ها‌کی ساحلی در ورزشگاه بین‌المللی محمود آباد یزد برگزار خواهد شد و برنامه‌های ویژهای برای گسترس و ترویج این رشته خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: آکادمی ها‌کی ساحلی بانوان در ورزشگاه سرپوشیده شهرستان مهر‌یز یزد افتتاح خواهد شد و به طور حتم با توجه به نیروها‌یی و استعداد‌هایی که در این زمینه داریم آینده‌ای درخشان را پیش روی ورزشکاران پیش بینی می‌کنیم.
قدیمی تا‌کید کرد: به طور حتم امکانات و بستر لازم را برای ورزشکاران استان فراهم می‌کنیم بتوانند از این امکانات استفاده نمایند.