1402/07/11

توسعه ورزش هاکی در روستاهای استان یزد

مهندس امید ستوده نیا ، نایب رییس هیات هاکی استان یزد ، در سفری یک روزه به منطقه رُستاق یزد ، توسعه هاکی ساحلی روستایی برای اولینبار در ایران و غرب آسیا ،  در روستاهای شرف آباد و همت آباد رستاق را بررسی کرد و افزود : با توجه به پتانسیل گردشگری این منطقه از استان یزد که مکانهای تاریخی مثل مسجد و قلعه تاریخی عزآباد را شامل می شود، لذا این اقدامات باعث رشد و توسعه هر چه بیشتر گردشگری ورزشی در منطقه تاریخی رستاق و استان یزد خواهد شد.

لازم به ذکر است خیرین ورزش دوست منطقه رستاق یزد که بالغ بر ۱۲/۷۰۰ نفر جمعیت دارد ، در نظر دارند باکمک صنایع مستقر در این موقعیت جغرافيايی استان یزد ، حداقل دو استادیوم بین المللی ورزشهای ساحلی را طی چهار سال پیش رو بسازند و توسعه ورزشهای ساحلی بویژه هاکی ساحلی را به طور جدی دنبال نمایند