1402/07/11

برگزاری وبینار رایگان آموزشی آشنایی و استعدادیابی ورزش هاکی استان چهارمحال بختیاری

برگزاری وبینار رایگان آموزشی آشنایی و استعدادیابی ورزش هاکی ویژه معلمان تربیت بدنی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، وبینار آموزشی آشنایی و استعدادیابی ورزش هاکی با پیگیری هیات هاکی استان چهارمحال بختیاری و همکاری هیات ورزش دانش آموزی و گروه های آموزشی استان برگزار میکند.
این وبینار  ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۹ ام اردیبهشت و با مدرسی آقای دکتر علی بختیاری مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون هاکی انجام میگردد.