1402/07/04

وبینار تکنیک های ریکاوری در هاکی برگزار شد

وبینار تکنیک های ریکاوری در هاکی ویژه اعضای تیم ملی هاکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، در راستای دانش افزایی اعضای تیم ملی هاکی، وبینار تکنیک های ریکاوری ویژه بانوان با تدریس دکتر رضا بهدری رئیس کمیته آموزش برگزار گردید.