1402/07/08

نامگذاری اولین استادیوم استاندارد هاکی روی چمن کشور به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

اولین استادیوم استاندارد هاکی روی چمن کشور به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، امروز طی جلسه ای با حضور رئیس فدراسیون دکتر قدیمی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، دکتر میرجلیلی و هیات همراه، اولین استادیوم استاندارد بین المللی هاکی چمن واقع در مجموعه ورزشی آزادی، به نام سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

گفتنی است این استادیوم بزرگ ورزشی به مساحت تقریبی ۸۰۰۰ متر در ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، قرار دارد.