1402/07/11

آغاز کلاس مربیگری درجه سه هاکی ویژه دبیران آموزش و پرورش

کلاس های مربیگری درجه سه هاکی ویژه دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، جلسه اول این کلاس ها در ۲۲ خرداد بصورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

گفتنی است ، این دوره با حضور 28 نفر از بانوان و 18 نفر از آقایان و با مدرسی آقای فیروز شاهی انجام شد و تا 5 روز ادامه خواهد داشت.