1402/07/08

تبریک رییس فدراسون جهانی هاکی به دکتر گردان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ها‌کی؛ رییس فدراسون جهانی هاکی در پیامی انتصاب دکتر بهروز گردان را به سمت دبیر فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

رییس فدراسون جهانی هاکی در واکنش به انتصاب دکتر بهروز گردان به سمت دبیر فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران نوشت: انتصاب دکتر بهروز گردان را به این سمت صمیمانه تبریک می گوییم. به این انتصاب بسیار خوشبین هستیم زیرا ایشان بهترین گزینه برای هاکی ایران می باشند.
مدیر اجرای فدراسیون جهانی نیز انتصاب دبیر جدید فداسیون هاکی ایران را تبریک گفت و پیشاپیش برای وی در راستای توسعه هاکی ایران بهترین ها را آرزو کرد.