1402/07/08

کارگاه عملی باز آموزی مربیگری هاکی سطح یک آسیا برگزار شد

کارگاه عملی باز آموزی مربیگری هاکی سطح یک آسیا برگزار در تهران در زمین چمن شهرداری  منطقه 10 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون این دوره دو روزه که پنجشنبه و جمعه(۲۰_۲۱خردادماه) در شهر تهران با حضور 15 نفر از مربیانی که در دوره سطح یک مربیگری آسیا (بصورت آنلاین) حضور داشتند، برگزار شد.

مدرسان این دوره آقایان محمدعلی ملک احمدی  و احمد کهریزی بودند.