1402/07/11

ورزشکاران هاکی بانوان مازندران برای مسابقات هاکی قهرمانی آماده می شوند

برگزاری اولین مرحله از اردوی آمادگی ورزشکاران هاکی مازندران


به گزارش روابط عمومی فدراسیون، اولین مرحله از اردوی آمادگی ورزشکاران هاکی مازندران در شهرستان نوشهر، جهت حضور قدرتمند در مسابقات هاکی ۵ قهرمانی کشور در حال برگزاری است.
آقای خلیلی رئیس هیات هاکی مازندران با اعلام این خبر از پشتیبانی های رئیس و دبیر فدراسیون تقدیر و تشکر به عمل آورد.
گفتنی است این مسابقات در تیرماه سال‌جاری برگزار خواهد شد.