1402/07/08

هاکی به کیش رسید!

فدراسیون هاکی از آغاز به کار هیات هاکی در کیش خبر داد

رییس فدراسیون‌ ها‌کی در حکمی اکبر هوشمند را به عنوان سرپرست هیات ‌هاکی جزیره کیش منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ها‌کی،در حکم دکتر بهرام قدیمی خطاب به سرپرست هیات ‌هاکی جزیره کیش آمده است:
جناب آقای دکتر اکبر هوشمند
 با توجه به تعهد و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد شماره 87/2/22/1400 مورخ 7/2/1400 مدیرعامل و عضو محترم هیات‌ امنا‌ منطقه آزاد کیش به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست ها‌کی منطقه آزاد کیش منصوب می‌نمایم که امید است با اتکا‌ل به خداوند متعال و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های آن منطقه در امر توسعه و گسترش ها‌کی در جزیره کیش موفق و موید باشید.
دکتر فرشاد قهرمانی (عضو هیات ر‌ییسه فدراسیون ها‌کی) که در هنگام اهدای حکم اکبر هوشمند در محل فدراسیون ها‌کی حضور داشت
توسعه این رشته جذاب  در جزیره کیش جزو اهداف و اولویت  فدراسیون ها‌کی است که قابل اجرا خواهد بود.
وی افزود: برای گسترش این رشته که علاقه‌مندان زیادی در کشور دارد باید از تمامی امکانات و با جلب همکاری و مشارکت همگان بنحو مناسب بهره‌برداری شود که موضوع مهمی است .