1401/07/14

مهدیشهر سمنان میزبان آخرین اردوی تیم ملی بانوان

تیم ملی هاکی سالنی بانوان سیزدهمین و آخرین اردوی آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات آسیایی تایلند را در مهدیشهر سمنان برگزار میکنند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، تیم ملی هاکی سالنی بانوان سیزدهمین و آخرین اردوی آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات آسیایی تایلند را در مهدیشهر سمنان برگزار میکنند. در این اردو که از ۵ الی ۱۱ مرداد برگزار خواهد شد ، ۱۵ بازیکن زیر نظر کادر فنی آخرین تمرینات خود را انجام خواهند داد.