بهمن تاروردی زاده

رئیس کمیته فنی و رئیس کمیته تیم های ملی

حسن یاری نیا

رئیس کمیته داوران

رضا بهدری

رئیس کمیته آموزش

رجب نورانی

رئیس کمیته مربیان

علی بختیاری

رئیس کمیته همگانی و رئیس کمیته استعدادیابی

نوروز حیدری

رئیس کمیته پیشکسوتان

محمد ستاری

رئیس کمیته استان ها و رئیس کمیته آی تی

حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه

رئیس کمیته فرهنگی

ساسان قدیمی

رئیس کمیته روابط عمومی

مهیار عزیز السلطان

رئیس کمیته روابط بین الملل

علیرضا جهانگیری

رئیس کمیته انضباطی

احمد بنازاده

رئیس کمیته حقوقی

مرتضی پور مسرور

رئیس کمیته روستایی و عشایری

مجتبی یزدانی

رئیس کمیته هاکی ساحلی

معصومه شجاعی

رئیس کمیته بانوان

کامران کتال

رئیس کمیته نظارت