1401/07/15

بانوان ملی پوش هاکی در فیروزآباد استان فارس اردو میزنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ، دوازدهمین  اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی بانوان داخل سالن کشور  جهت حضور در مسابقات آسیایی تایلند، از ۲۱ لغایت ۲۸ تیر ماه در شهرستان فیروزآباد استان فارس با حضور ۱۷ بازیکن برگزار خواهد شد.