1401/03/03

استعدادیابی و معرفی رشته ورزشی هاکی در همدان 

ستعدادیابی و معرفی رشته ورزشی هاکی در همدان 
در راستای سیاست ریاست محترم فدراسیون هاکی جناب دکتر قدیمی در زمینه استعدادیابی و گسترش همگانی رشته بومی_ملی هاکی و افزایش ورزشکاران در این رشته و همچنین حمایت های ایشان از بازیکنان به ویژه سنین پایه و نوجوان ،استعدادیابی گسترده ای در شهر همدان صورت پذیرفت .
این برنامه که با هماهنگی مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون هاکی جناب آقای دکتر بختیاری و کوشش مربی همدانی سرکار خانم زینب ترکاشوند در مدرسه راهنمایی طیبه روز یکشنبه  مورخ ۵ دی ماه صورت پذیرفت.
در این برنامه تمامی دانش آموزان دختر متوسط اول با رده سنی ۱۲ الی ۱۶ ساله مورد ارزیابی قرار گرفتند که از بین آنها دانش آموز مستعد هاکی کشف و وارد جامعه بزرگ هاکی گردید.
این برنامه در سراسر کشور درحال پیگیری است