1400/09/12

انتصاب سرپرست مشاور فرهنگی

خانم معصومه رجبی به سرپرستی مشاور فرهنگی فدراسیون منصوب شدند

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی طی حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی سرکار خانم معصومه رجبی رییس هییت هاکی شهرستان رشت به سرپرستی مشاور فرهنگی فدراسیون منصوب شدند

 

According to the public relations of the Hockey Federation, by a decree from Dr. Bahram Ghadimi, Ms. Masoumeh Rajabi, the head of the Rasht Hockey Board, was appointed as the cultural advisor of the federation