1400/09/12

طرح   استعدادیابی هاکی در شهرستان خرامه

با حضور رئیس و دبیر هیات هاکی استان فارس و رئیس هیات شیراز و مسئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان خرامه طرح   استعدادیابی هاکی در این شهرستان  انجام شد و آقای کریم شیبانی بعنوان سرپرست هیات هاکی شهرستان خرامه انتخاب گردید

با حضور رئیس و دبیر هیات هاکی استان فارس و رئیس هیات شیراز و مسئولین اداره ورزش و جوانان شهرستان خرامه طرح   استعدادیابی هاکی در این شهرستان  انجام شد و آقای کریم شیبانی بعنوان سرپرست هیات هاکی شهرستان خرامه انتخاب گردید 
خاطر نشان میگرددشهرستان خرامه در ۸۰ کیلومتری شیراز و دارای زمین چمن های مناسب و سالن های مناسب  جهت توسعه رشته بومی و ملی هاکی  می باشد همچنین اشتیاق و علاقه نونهالان و نوجوان این شهر به هاکی می‌تواند خرامه را به یکی از قطب های هاکی فارس و کشور تبدیل کند . 
جادارد از حمایت های رئیس محترم فدراسیون هاکی جناب آقای دکتر قدیمی جهت توسعه هاکی در اقصی نقاط ایران اسلامی تشکر و قدردانی خود را ابراز نمایم