1400/09/12

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی

آقای ابوالفضل یوسفی سرمربی سابق تیم ملی هاکی مردان کشورمان ، بعنوان سرمربی تیم ملی هاکی قزاقستان درجام جهانی 2022 بلژیک انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی ،آقای ابوالفضل یوسفی سرمربی سابق تیم ملی هاکی مردان کشورمان ، بعنوان سرمربی تیم ملی هاکی قزاقستان درجام جهانی 2022 بلژیک انتخاب شد. این برای اولین بار است که یک ایرانی با سمت سرمربی یک تیم خارجی در جام جهانی هاکی حاضر خواهد بود .