گزارش شبکه خبر از افتتاح اولین آکادمی هاکی ساحلی توسط دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی

  • 08:40
  • 1400/02/21
  • 1427