1402/07/04

تفاهم نامه همکاری مجمع شهرداران کلانشهر های ایران و فدراسیون هاکی امضاء شد

مجمع شهرداران کلانشهر های ایران و فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، در تاریخ دوازدهم اسفند و در آستانه آغاز مسابقات جام لیگ قهرمانی آقایان، تفاهم نامه همکاری بین مجمع شهرداران کلانشهر های ایران به نمایندگی دکتر مرتضی جعفری (رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم مجمع شهرداران کلانشهر های ایران) و دکتر بهرام قدیمی (رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران) منعقد گردید.

این تفاهم نامه با هدف توسعه زمینه های مشترک ورزشی ، آموزشی ، استعدایابی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و همچنین رشد و تعالی سلامت نشاط اجتماعی در دو بخش شهروندی و کارمندی امضا شد.

برگزاری مسابقات ورزشی ، سمینارهای دورهای تخصص و کارگاه های آموزشی مشترک در سطوح شهروندی و کارمندی از دیگر اهداف این تفاهم نامه بود.