1402/07/11

برگزاری کلاس دانش افزایی داوری جهت مسابقات لیگ برتر آقایان

ادامه دوره کلاس های دانش افزایی داوری، و تبادل اطلاعات و مرور قوانین داوری جهت ارتقاع عملکرد داوری و به روزرسانی دانش داوران لیگ برتر برگزار گردید.