1402/07/08

اصغرقدیمی با رای حداکثری اعضا مجمع برای مدت ۴سال رییس هیات هاکی استان اصفهان شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی، اصغر قدیمی در انتخابات هیئت هاکی استان اصفهان با کسب اکثریت آرا پیروز شد . در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان اصفهان که عصر امروز با حضور دکتر طباطبایی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان ، دکتر رحمانی مشاورعالی ریاست فدراسیون ، دکتر جمالی معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی استان و حضور حداکثری اعضای نمایندگان آموزش پرورش، شهرداری، بسیج واداره کار و روسای هیئت های شهرستان استان اصفهان و نمایندگان ورزشکاران و مربیان برگزار شد ، آقای اصغر قدیمی با کسب ۱۸ رای از ۱۹ رای مأخوذه به مدت ۴ سال بعنوان رییس هیئت هاکی استان اصفهان انتخاب شد