1402/07/08

آقای ابوالفضل ملاجعفری معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، دار فانی را وداع گفت.

خبر درگذشت جناب آقای ابوالفضل ملاجعفری معاون توسعه امور ورزش و جوانان استان تهران، مایه تأسف و تأثر گردید، که از مدیران با سابقه ورزش کشور بودند.
بدین وسیله فدراسیون هاکی این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و جامعه ی ورزش تسلیت عرض می نماید.

«روابط عمومی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران»