1402/07/08

برای اولین بار در تاریخ ورزش هاکی کشور: شروع فعالیت انجمن های هاکی دانش آموزی سراسر ایران

برای اولین بار در تاریخ ورزش هاکی کشور: شروع فعالیت انجمن های هاکی دانش آموزی سراسر ایران

فعالیت انجمن های ورزش هاکی دانش آموزی سراسر کشور با برگزاری ویدئو کنفرانس مسئولین انجمن ها آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، این ویدئو کنفرانس بصورت وبینار از ساعت 10 الی 12 روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 به میزبانی هیات ورزش دانش آموزی اصفهان و با همکاری هیات ورزش دانش آموزی آذربایجان غربی برگزار می شود.

رئیس، نایب رئیس و دبیر محترم فدراسیونهای ورزش دانش آموزی و فدراسیون هاکی بعنوان میزبانان اصلی روسای انجمن های هاکی دانش آموزی استانها بوده و درخصوص بسط و توسعه هاکی در سطح آموزش و پرورش کل کشور به تبادل نظر خواهند پرداخت و برنامه های آتی انجمن هاکی کشوری نیز به استانها ابلاغ خواهد شد.

گفتنی است چندی پیش دکتر رضا داغستانی و دکتر انسیه فنایی به عنوان رئیس انجمن های هاکی دانش آموزی پسران و دختران کشور انتخاب و معرفی شدند و امید است بزودی شاهد نتایج بسیار خوبی برای  توسعه هاکی کشور باشیم.