1402/07/08

مقاله پژوهشی بررسی ویژگیهای آمادگی جسمانی و ترکیب‏ بدنی تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران به چاپ رسید.

برای اولین بار در مجله مطالعات كاربردي تندرستی فیزیولوژی ورزشی به چاپ رسید: ‎بررسی ویژگی های آمادگی جسمانی و ترکیب‏ بدنی تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران

برای اولین بار در مجله مطالعات كاربردي تندرستی فیزیولوژی ورزشی به چاپ رسید:

بررسی ویژگی های آمادگی جسمانی و ترکیب‏ بدنی

تیم ملی هاکی‏ داخل ‏سالن ایران

 

بررسی ویژگی های آمادگي جسمانی، ترکیب بدنی و پیکرسنجی بازيكنان بزرگسال تیم ملی هاكي داخل سالن کشور در مجله وزین مطالعات كاربردي تندرستی فیزیولوژی ورزشی، به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، این پژوهش برای اولين بار در حوزه استعدادیابی، طی ۱۸ ماه کار مستمر توسط دکتر علی بختیاری دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران و باهمکاری دکتر عباسعلی گائینی استاد دانشگاه تهران، رجب نورانی کارشناس ارشد تربیت بدنی و مهدی ملازاده دانشجوی روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران انجام پذیرفت.

دکتر علی بختیاری پژوهشگر ورزش هاکی دراین خصوص اظهار داشت: امروزه از ویژگی‌های پیکری و آمادگی جسمانی بمنظور استعدادیابی و ارزیابی میزان آمادگی جسمانی ورزشکاران استفاده می شود. درهمین راستا، ۲۵ بازیکن حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن ایران بعنوان نمونه آماری در دسترس پژوهش انتخاب شدند. سنجش شاخص های ترکیب بدنی، وزن، میزان ‏متابولیسم ‏پایه(BMR)، نسبت دور کمر به باسن(WHR)، درصدچربی بدن، توده عضلانی و شاخص‏های آنتروپومتریکی: قد، شاخص توده بدن، قد نشسته و طول دست‌ها انجام گرفته و متغییرهای آمادگی جسمانی شامل آزمون های دوی رفت و برگشت 36 متر و10×20 متر، ، ایلینویز، پرش طول جفت، خمش به جلو،yoyo، دراز و نشست و آزمون پرش زیگزاگ نیز اندازهگیری شدند.

بختیاری مسئول کمیته استعدادیابی هاکی داخل سالن کنفدراسیون آسیا در پایان تصریح کرد: اطلاعات بیان شده در این مقاله ارزشمند میتواند الگویی مناسب برای استعدادیابی و انتخاب بازیکنان شایسته، تعیین ضعف و قوت ها، برنامهریزی بهینه به ویژه در طراحی تمرینات برای مربیان و همچنین ملاک خوبی برای جایگاه تیم ملی هاکی داخل سالن ایران در مقایسه با سطوح جهانی باشد.

برای دسترسی به این مقاله هاکی داخل سالن از طریق لینک ذیل وارد شوید: 

  http://jahssp.azaruniv.ac.ir/article_14137.html

لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۳ نیز اولین پژوهش ارزشمند دیگری در حوزه استعدادیابی و آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن ایران توسط دکتر علی بختیاری و همکاران گرامیشان انجام شده که از لینک زیر  قابل دسترس می باشد:

http://jpsbs.birjand.ac.ir/article_21.html