1402/07/08

اردوی آماده سازی تیم ملی

۲۵ مهر لغایت ۲ آبان ماه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی؛ اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگسالان ها‌کی سالنی آقایان، از ۲۵ مهر لغایت ۲ آبان ماه به مدت ۸ روز در استان یزد برگزار خواهد شد .

در این اردو ۲۴ بازیکن زیر نظر سرمربی تیم آقای نورانی تمرینات خود را در زمینه آمادگی جسمانی ، تکنیک و تاکتیک و مهارت های فردی انجام خواهند داد.

این اردو به منظور آمادگی تیم آقایان برای اعزام به رقابت‌های جهانی در کشور بلژیک برگزار میشود.