1402/07/08

کلاس سطح دو هاکی آسیا

تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران

کلاس سطح دو هاکی اسیا در سه روز متوالی 10 و 12 و 14 مهرماه با شرکت 21 مربی ایرانی و هدایت استادان برجسته اسیا از کشور های پاکستان، هند و مالزی بصورت انلاین و به زبان بین المللی انگلیسی برگزار شد. در این دوره از کلاس به مسائل طراحی تمرین جهت دفاع و حمله  انفرادی و تیمی و طراحی اختصاصی دروازبان هاکی چمنی پرداخته شد. کلاس در سطحی بالا و باتوجه به انالیز فینال المپیک ژاپن و در غالب پرسش و پاسخ فردی و گروهی بانجام رسید. شایان ذکر است که کلاس با شرکت 11 مربی مردان و 10 مربی بانوان از سراسر  استانها برگزار شد. نکته شایان ذکر شرکت کردن نیمی از کلاس از ملی پوشان اسبق و فعل تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. 

بهروز گردان
سرپرست دبیری فدراسیون هاکی ج.ا.ا🏑🇮🇷🏑