1402/07/08

افتتاح زمین هاکی باشگاه مسیر نو

افتتاح زمین هاکی باشگاه مسیر نو در پارک بعثت شیراز و دیدار با بازیکنان این مجموعه توسط دکتر قدیمی ریاست محترم فدراسیون هاکی

افتتاح زمین هاکی باشگاه مسیر نو  در پارک بعثت  شیراز و دیدار با بازیکنان این  مجموعه توسط  دکتر قدیمی ریاست محترم فدراسیون هاکی و مهندس عاقبت بین  رئیس هیات هاکی استان فارس 
این باشگاه با هدف استعداد یابی  هاکی و شناساندن رشته ورزشی هاکی و استفاده از پتانسیل های پارک ها و فضاهای شهری شهرداری توسط مهندس حسین عاقبت بین مسئول توسعه هاکی شهرداری‌های  کلانشهرها  کشور پیگیری و توسط دکتر قدیمی افتتاح گردید 
شایان ذکر است زمین مذکور برای اولین بار در تاریخ هاکی کشور در مجموعه  پارک بعثت شیراز  با بازدید کننده ۵۰۰۰ نفر در روز جهت تبلیغ وگسترش و توسعه هاکی  راه اندازی و افتتاح شد .