1402/07/08

انتصاب جدید در فدراسیون هاکی: دکتر هادی شیرزاد سرپرست نایب رئیسی فدراسیون شد.

دکتر هادی شیرزاد، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون هاکی

انتصاب جدید در فدراسیون هاکی:

دکتر هادی شیرزاد سرپرست نایب رئیسی فدراسیون شد.

 

طی حکمی از سوی دکتر بهرام قدیمی رئیس فدراسیون، دکتر هادی شیرزاد به سمت سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون هاکی منصوب گردید.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون، در حکم صادره آمده است:

«جناب آقای دکتر هادی شیرزاد

نظر به دانش، تخصص و تجربیات ارزشمند مدیریتی و اجرایی، جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون هاکی منصوب می شوید. امید است با نصب العین قرار دادن شرع مقدس اسلام و بهره مندی از تمامی توان و هماهنگی کامل با مدیران محترم ستادی، در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.»

بهرام قدیمی- رئیس فدراسیون

دکتر هادی شیرزاد دارای تحصیلات دکتری پزشکی وعضو هیات علمی دانشگاه است و درحال حاضر ریاست پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را عهده ار است.

 شایان ذکر است طی حکمی از سوی دکتر قدیمی رئیس فدراسیون، دکتر حسین شهریاری نایب رئیس پیشین فدراسیون هاکی به سمت مشاور عالی فدراسیون هاکی منصوب شد.