1402/07/11

برگزاری کلاس داوری درجه ۳

کلاس داوری درجه ۳ با همت هیات هاکی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، کلاس داوری درجه ۳ بصورت آنلاین به همت هیات استان مرکزی و تدریس مهدی شاطری و احمد رضا راهزانی و خانم ها ایلبیگی و پولادی برگزار شد.