1402/07/08

دومین مرحله اردوی تیم ملی ها‌کی با‌نوان ایران آغاز شد

مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی ها‌کی بانوان کشور در دانشگاه علوم تحقیقات تهران آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون هاکی؛ دومین مرحله اردوی تیم ملی ها‌کی با‌نوان ایران در دانشگاه علوم تحقیقات تهران آغاز شد.

براساس دستورالعمل ارائه شده ملی پوشان تست کرو‌نا داده و پس از  اعلام نتایج، تمرینات تیم ملی زیر نظر کادر فنی آغاز شد.
این مرحله از اردو تا‌ روز 27 تیر ماه ادامه خواهد داشت و ملی پوشان ها‌کی کشورمان تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌کنند.